Осъзнато сънуване (част трета)

Изследването на генезиса на сънищата е един от начините те да бъдат обяснени. Другият е да се опитаме да ги осъзнаем, докато протичат. Това на пръв поглед звучи парадоксално, но много хора споделят за т. нар. „бистри сънища” (осъзнати сънища), т. е. такива сънища, при които осъзнават, че сънуват, докато сънят се случва.

Показателен е експеримента, при който изследователите се опитват да разработят метод, чрез който сънуващите да ги уведомяват, когато осъзнатият сън започне. Предварително установените сигнали включват свиване на юмрук или определена последователност от движения на очите. Така се доказва, че сънуващите имат напълно съзнателни реакции, по време на съновидението.

Хората с „осъзнати сънища” споделят, че от момента, в който осъзнаят, че сънуват, са способни да променят курса на съня си. Тези сънища са пряко свидетелство за съзнание по време на сън. Съществуват специални тренировки за достигане това равнище на съзнание, което настъпва по време на сън с бързи очни движения (REM – фазата). По този начин осъзнатото сънуване би могло да се използва и като ефективно средство против кошмари чрез осъзнаване по време на съня. Ако човекът по време на кошмар може да осъзнае, че сънува, кошмарът внезапно става по-контролируем и следователно по-малко заплашителен. 

Осъзнатият сън може да бъде добра “тренировка” за различни ситуации в ежедневния живот. Това е умение, което би могло да подобри осъзнатостта през деня чрез засилването на усещането за “тук и сега”. Повечето хора са сънували осъзнато в някакъв момент от живота си, а тези, които имат осъзнат сън повече от веднъж месечно също са доста често срещани – между 19 и 37 % от населението (Schredl & Erlacher, 2004). Изследване, направено от университета Линкълн (Bourke & Shaw, 2014), показва, че хората, които преживяват често осъзнати сънища, са по-добри при изпълнението на общи задачи, използвани в психологическите изследвания, като теста на Струп.

В изследването (Bourke & Shaw, 2014)  хората, които често имат осъзнати сънища, са сравнявани по успешността си в изпълнение на сложна задача. Резултатите показват, че хората, които преживяват осъзнати сънища, решават значително повече задачи, изискващи по-голяма проницателност, в сравнение с тези, които сънуват неосъзнато. Това предполага, че прозрението, преживяно по време на сънуване, може да се основава на същите основни способности, необходими за прозрение в будно състояние.


Можете да прочетете първа и втора част на статиите за осъзнатото сънуване тук и тук.

Вашият коментар

Изцеление на нервната система

Лечебен бульон