Шеста чакра – Агя – шепотът на Душата

Агя чакра и шести слой на енергийното поле

Шеста чакра – Агя, е свързана със шести слой на енергийното поле (будическото тяло). Шестото ниво и шестата чакра са свързани с Божествената Любов, която излиза извън рамките на човешката и обхваща цялия живот. Тя се изразява в грижа и защита на всичко живо. За нея всички живи форми са безценни проявления на Бога.

Центърът е известен под множество наименования като третото око, гяна чакшу, окото на мъдростта, тривени, сливането на трите реки, гуру чакра и окото на Шива. Думата агя означава командвам.

В по-дълбоките състояния на медитация посредством чакрата последователят получава напътствия и наставления от гуру и от своята божествена или висша същност.

Изобразяване

Агя чакра се изобразява като сребърен лотос с две венчелистчета, които представляват слънцето и луната, или пингала, положителната сила, и ида, отрицателната сила. В този център двата пранични потока, които отговарят за преживяването на двойнствеността, се сливат със сушумна, духовната сила. В центъра на лотоса е свещената биджа мантра Ом. Елементът на чакрата е умът (светлина). Това е центърът, където се развиват мъдростта и интуицията. Когато се пробуди агя, умът става силен и уравновесен, и се придобива пълно владеене на праната.

Разположение: В средния мозък, зад центъра на междувеждието, на върха на гръбнака.

Цвят: Индигов.

Биджа мантра (семенна мантра): Ом.

Сетиво: Шесто чувство, интуиция.

Агя – гласът на интуицията

Мисълта е много фина форма на енергия. Когато агя чакра се пробуди, е възможно предаването на мисли, които се изпращат и получават чрез този център. Той е като психична врата, която се отваря към по-дълбоките и висшите сфери на осъзнаването. Стимулирането на агя чакра развива всички способности на ума като разум, памет и концентрация.

За концентриране върху агя чакра се използва точката бхрумадхя в центъра на междувеждието като малка точка светлина или символа Ом.

Функции на Агя

“Третото око” е центърът на свободата, умението да се действа без да се очаква награда и способността да се продобие висше духовно Знание. На Изток тази чакра се нарича “чакра на властта, заповедите и авторитета”. Работейки с енергията на “Третото око”, ние се учим да постигаме яснота на духа и да различаваме доброто от злото, а също да подобряваме умението си да взимаме единствено верните решения.

Точката между веждите е най-важната точка за медитационна концентрация.

Мантрата Ом – връзката с Източника

Защо пеем Ом в началото и в края на йога практиките?

Ом е звукът на Вселената, изначалната вибрация, резонансът на Сътворението. Той символизира четирите състояния на съзнанието – будното състояние, състоянието на сън, състоянието на дълбок сън (без сънуване) и тишината (турия) – пълното блаженство, за което не може да се говори, а трябва да се преживее.

Агя и физическото тяло

На физическо ниво чакрата на “третото око” отговаря за функциите на очите, носа, лицето и малкия мозък. Еквивалентът ѝ в ендокринната система е хипофизната жлеза.

Положителни утвърждения за чакрата на “третото око”

Аз се осмелявам да имам големи намерения.

Аз правя това, което обичам, и обичам това, което правя.

Във всеки момен от живота ми изборът винаги е мой. Аз съм свободен (свободна) да избирам.

Аз чувам вътрешния си глас и му имам доверие.

Винаги взимам правилните решения.

Йога асани за балансиране на Агя чакра

Ашва санчаланасана (поза ездач)*

Задръжте ръце от двете страни на ходилата, свийте дясното коляно и протегнете левия крак назад, докъдето можете. Коляното на левия крак е опряно в пода, а пръстите са свити под ходилата. Погледнете нагоре. Вдишайте, докато изнасяте гръдния кош напред и нагоре.

*Тази асана е част от комплекса Суря Намаскара (Поздрав към Слънцето).

Шашанкасана (поза на луната или поза заек)

Седнете във ваджрасана. Затворете очи и се отпуснете, като поддържате гръбнака и главата изправени. С вдишване повдигнете ръцете над главата, като ги държите изпънати и раздалечени на ширината на раменете. Издишайте и едновременно с това наклонете торса напред от хълбоците, като поддържате ръцете и главата изправени в една линия с торса. В края на движението ръцете и челото трябва да почиват на пода пред коленете. Оставете лактите на пода. В крайно положение се съсредоточете в точката между веждите, която опира пода.

Ека пада пранамасана (молитвена поза на един крак)

Заемете изправен стоеж със събрани крака. Ръцете са покрай тялото. Насочете погледа в неподвижна точка пред вас на нивото на очите. Свийте левия крак, хванете глезена и поставете стъпалото от вътешната страна на дясното бедро. Петата е близо до перинеума, а коляното сочи встрани. Когато тялото се стабилизира, поставете ръце в молитвена поза през гърдите, за да заемете крайното положение. Освободете ръцете, а след това и крака. Отпуснете се изцяло в изходно положение и изпълнете и на другата страна.

Балансът и хармонизирането на Шеста чакра ни дарява със способността да чуваме гласа на Душата и винаги да взимаме правилните решения.


По материали от книгата “Асана, Пранаяма, Мудра, Бандха” от Свами Сатянанда Сарасвати и “Чакрите – източници на вътрешна сила” на Лой Со


Вашият коментар

Сахасрара –  Връзката с Божественото