Сахасрара –  Връзката с Божественото

Сахасрара и седми слой на енергийното поле

Седма чакра – Сахасрара, е свързана със седми слой на енергийното поле (атманичното тяло). Седмият слой и седмата чакра са свързани с висшия разум, познанието и сливането на духовната и физическата природа на човека. 

Сахасрара е обителта на най-висшето съзнание. Думата сахасрара означава хиляда. Коронната чакра ни помага да разберем личното си предназначение, да почувстваме призванието си в този живот и да открием мисията си. 

Изобразяване

Сахасрара се онагледява като блестящ лотос с хиляда венчелистчета, които съдържат петдесетте букви от санскритската азбука по двайсет пъти. В центъра на лотоса има сияен джьотирлинга, или лингам от светлина, символ на чистото съзнание.

Разположение: На темето на главата, фонтанелата.

Цвят: Виолетов, бял, златист.

Биджа мантра (семенна мантра): Аум.

Сахасрара и Нирвана – отвъд колелото на Самсара

В Сахасрара се осъществява мистичното единение на Шива и Шакти, сливането на съзнанието с материята и енергията, на индивидуалната душа с върховната душа. Когато кундалини се пробуди, тя се изкачва през чакрите до Сахасрара и се слива с източника, от който произлиза. Материя и енергия се обединяват в чисто съзнание в състояние на опиянявао блаженство. Когато това бъде постигнато, йогинът придобива върховно познание и преминава отвъд раждането и смъртта. Това е т. нар. “съзнателно умиране” (тиб. Пхова), което се практикува от просветлените йогини. 

Епифизата и “молекулата на духа”

Изражението на Сахасрара в ендокринната система е епифизната жлеза. Тя е малка жлеза с формата на шишарка, която се намира в центъра на мозъка. Функцията ѝ е да “редактира” сведенията, които идват от петте сетива. Западната наука все още не е проучила в достатъчна степен функциите на епифизата. На Изток се смята, че тя е връзката между “нормалните” сетива и екстрасензорните способности, които произтичат именно от нея. Съществуват специални медитативни технихи за изчистване на епифизата.

Положителни утвърждения за Коронната чакра

Аз съществувам и това е достатъчно!

Аз благодаря на Влесената за всичко, което имам!

Аз отхвърлям всички ограничения!

Всичко е възможно!

Краят е винаги ново начало!

Йога асани за балансиране на Сахасрара

Всички йога асани спомагат за активирането на Сахасрара, защото развиват останалите центрове и така подготвят Съзнанието за преживяванията в Сахасрара. Медитативните позиции влияят в най-голяма степен на коронната чакра, защото медитацията е една от най-добрите техники за връзка със Сахасрара. 

Йога асаните, които активират в най-голяма степен Сахасрара, са тези, при които темето се опира в земята – обърнатите асани. Това са позиции за напреднали и не се препоръчват за начинаещи. Обърнатите асани се използват за пречистването и трансформирането на сексуалната енергия в духовна. Въпреки това е малко вероятно кундалини да се издигне само с помощта на тези анаси, но те определено пречистват съзнанието и го подготвят за по-дълбоки психични преживявания. 

Предпазни мерки: 

  • Не практикувайте обърнати анаси, преди да са изминали поне три часа след последния прием на храна. 
  • Винаги предпазвайте шийните прешлени и тила.
  • Жените не бива да практикуват обърнати асани по време на менструация или при бременност.

Ширшасана (стойка на глава)

Поицията трябва да се изпълнява в присъствието на опитен инстуктор по йога и да се спазват презпазните мерки. Инструктурът ще обясни поотделно отделните етапи за навлизане в крайна позиция. Не практикувайте самостоятелно у дома, ако не сте убедени в себе си и имате достатъчно практика с инструктор.

Балансът и хармонизирането на Седма чакра ни дарява със способността да се свържем с висшия си Аз и да преоткрием Божествената си същност. 


По материали от книгата “Асана, Пранаяма, Мудра, Бандха” от Свами Сатянанда Сарасвати и “Чакрите – източници на вътрешна сила” на Лой Со


 

Вашият коментар