Четвърта чакра – Анахата – отвъд физическия свят

Анахата и четвърти слой на енергийното поле

Четвърта чакра – Анахата, е свързана с четвърти слой на енергийното поле (астралното тяло). Четвъртото ниво, свързано с четвърта чакра, е проводник на Любовта не само към партньора, но и към човечеството изобщо. Именно четвъртата чакра осъществява превръщанията на енергията на Любовта. Когато хората са влюбени, сърдечните им чакри се свързват от прелестни арки от розова светлина.

Думата анахата буквално означава неударен. Всеки звук в проявената вселена се предизвиква от удрянето на два предмета един в друг, което поражда вибрации или звукови вълни. Но първичният звук, който извира отвъд този материален свят, е източникът на всички звуци и е познат като анахад нада, неударения звук. Сърдечният център е мястото, където се проявява звукът. Йогите могат да го въпроемат като вътрешна, неродена и безсмъртна вибрация – пулса на вселената.

Изобразяване

Чакрата се символизира от лотос с дванайсет венчелистчета. В центра на лотоса има шестогълник, образуван от два преплетени триъгълника. Това е янтрата на ваю татва, или елемента въздух.

Разположение: В гръбначния стълб зад гръдната кост на нивото на сърцето.

Цвят: Тревисто зелен.

Биджа мантра (семенна мантра): Ям.

Сетиво: Допир (осезание).

Анахата – Домът на Любовта

В сърдечната чакра са съсредоточени Любовта и Доверието, всички чувства и усещания, отдаването и самопожертването. С помощта на тази чакра ние се учим да чувстваме, да възприемаме и да разпознаваме всичко живо. Анахата е центърът на Духа, на “себето”, нашата истинска същност. Там свършва отъждествяването с егото. Излъчването на Любов от този център може да лекува цялото тяло. Балансираният сърдечен център означава Любов към себе си, която е необходимата крачка към Любовта към другите. Именно това е състраданието.

Функции на Анахата

Анахата чакра е центърът, свързан със сетивото допир, ръцете (даването и приемането) и емоциите от целия диапазон – от ограничената привързаност на ревността до безусловната Любов. При пречистване на това ниво започват да се развиват чувствата на всемирна дружба и търпимост и всички същества са приемани и обичани заради това, което са.

Анахата и физическото тяло

На физическо ниво анахата се свързва със сърцето и белите дробове, както и с кръвоносната и дихателната система. Тимусната жлеза е еквивалентът на анахата в ендокринната система. Тимусът играе много важна роля в имунната ни система. При сериозни блокажи в анахата могат да се развият астма и сърдечни заболявания.

Положителни утвърждения за сърдечната чакра:

Аз се намирам в хармония с цялата вселена.

Аз посрещам радостно всяка сутрин и изпращам с благодарност всеки ден.

Аз приемам околните такива, каквито са, и се освобождавам от всички очаквания.

Аз съм достоен (достойна) за Любов.

Йога асани за балансиране на Анахата чакра

Матясана (поза риба)

Изпънете двата крака пред тялото. Отпуснете се назад, като използвате ръцете за опора и подпрете върха на главата на пода. Извийте гърба като дъга и поставете дланите под бедрата. Върнете се в изходно положение, след като известно време сте задържали в крайната поза.

Кандхарасана (раменна поза)

Легнете по гръб. Сгънете колене и стъпете на пода с цяло стъпало, като петите докосват седалището. Можете да раздалечите ходилата и коленете на ширината на раменете. Повдигнете седалището и извийте гърба нагоре като дъга. Повдигнете максимално гръдния кош и пъпа, като притискате брадичката към гръдната кост. Обхванете с ръце глезените. Ако това е лесно, подпрете кръста с ръце и се повдигнете на пръсти. Задръжте позата, колкото е възможно, след това спуснете бавно в изходна позиция.

Пранамасана (молитвена поза)*

Застанете в изправен стоеж със събрани ходила. Съберете ръцете пред гръдния кош (намаскара мудра). Мислено отдайте почит към Слънцето – източник на всички форми на живот. Дишайте естествено.

*Тази асана е част от комплекса Суря Намаскара (Поздрав към Слънцето).

Балансът и хармонизирането на Четвърта чакра ни дарява с Любов, Искреност, Търпение и Благородство и ни освобождава от проявите на егото.


По материали от книгата “Асана, Пранаяма, Мудра, Бандха” от Свами Сатянанда Сарасвати и “Чакрите – източници на вътрешна сила” на Лой Со


Вашият коментар