Микроелементи срещу токсични тежки метали

Нашите мозъци разчитат на микроелементите. Тези „добри“ метали включват полезни, неиндустриализирани форми на злато, калций, мед, калий, магнезий, хром, паладий, ванадий и др. … Към статията