Пътят на щастието (част втора)

Благоденствие

В книгата си „Благоденствие“ психологът Мартин Селигман, също обръща специално внимание на състоянието на „поток“ и неговото влияние върху благоденствието на човек:
„Самото й съдържание – щастие, поток, смисъл, любов, благодарност, постижения, израстване, добри междуличностни взаимоотношения – съставлява човешкото благоденствие. Разберете ли, че можете да имате повече от всичко това, животът ви ще се промени. Представата за благоденстващо в бъдещето човечество ще промени живота ви.“

Да имаш или да бъдеш?

В книгата си „Да имаш или да бъдеш“ Ерих Фром прави анализ на основните различия между двата начина на съществуване – притежателен модус и битиен модус. При първия всички основни човешки характеристики минават през притежаването – на вещи, отношения, хора, цели, стратегии, активности. Формулата е „какво имам аз“. При битийния модус в центъра на отношението към живота, към света и себе си е човешкият опит. „Какво съм аз“ – това е ключовият въпрос при него. Според автора „Пътят към битието минава през проникването в същността на нещата и осъзнаването на реалността“. Именно тук, в битийния модус може да се направи паралел с идеята за „потока“ на Чиксентмихай. Предпоставките на битийния модус са независимостта, свободата и наличието на критичен ум. Основната му характеристика е да бъдеш активен, не в смисъла на външна активност — на заетост, а на вътрешна активност — на творческо приложение на човешките способности.

Пирамидата на Маслоу

Идеята за щастието като човешка потребност е развита още в трудовете на един от бащите на позитивната психология – Ейбрахам Маслоу. Тази идея е заложена в горните нива на известната пирамида на потребностите, а именно потребността от любов, привързаност и принадлежност. Тук можем да направим връзка и с една от петте точки на Соня Любомирски– социалната подкрепа.

Още по-показателно е най-високото пето ниво на пирамидата – нуждата от самоусъвършенстване. Маслоу описва тази потребност като коренно различна от останалите четири. Най-сложният вид потребност се свързва с желанието за усъвършенстване на способностите и развитието на талантите. Те се изразяват чрез самореализация, самоизразяване и постигане на поставените цели. Това ниво кореспондира точно с четвъртата точка от теорията на С. Любомирски – мотивация, усилие и отдаденост.

Аз-ефикасността

Тук откриваме и релации с теорията за „Аз-ефикасността“ на Алберт Бандура, а именно прилагането на процедурите за моделиране на целите за формиране на нови когнитивни и поведенчески компетентности. Изследванията му показват, че вярата в собствената Аз-ефикасност влияе върху много аспекти на живота ни, включително на мотивацията (в това число мотивацията да бъдем щастливи).

Don`t Worry, Be Happy! 

В книгата си „Пътят към щастието“ Соня Любомирски прави няколко съществени извода за щастлив живот:

1) Ако си в депресия, твоята цел не е просто да не бъдеш депресиран; твоята цел е да бъдеш щастлив!
2) Единственият възобновим източник на позитивни емоции си самият ТИ!
3) За да бъдеш щастлив, трябва да намериш разнообразие в повторението!
4) Ако не стане от първия път – опитай пак!

Щастието не е самоцел – то е начин на живот. Нужно е всекидневно да се стремим към снижаване на стреса и увеличаване на позитивните преживявания в цялата им разнообразна палитра. Щастието е Път, който изисква минимални, но ежедневни и дори ежечасни усилия. Позитивното мислене, без мотивирано действие, е загуба на време. Да си създадем навик за щастие. Да се доверим на потока! Когато разумът и сърцето „гледат“ в една посока, душата пее. Ако днес съзнателно повлияем на живота си чрез мисли, чувства и действия, това няма да промени света, но ще внесе малко пробуждане, една малка стъпка към осъзнатия живот. Съзнанието определя битието, а не обратното. Единственият източник на щастие сме ние самите. Остава само да насочим психичната си енергия към потока на щастието. Квантовата психология вече доказа, че съзнанието може да влияе върху материята. Идеята за безграничните възможности на човешкото съзнание е приложима във всяка област на науката и живота – от взаимоотношенията ни с най-близките до взаимоотношенията ни с цялата Вселена.

 

И така, да обобщим рецептата за щастие:

 • Оптимизъм;
 • Плодотворни взаимоотношения, доброта;
 • Развиване на копинг стратегии;
 • Живеене в настоящето – тук и сега;
 • „Осуетяване“ на адаптацията;
 • Експериментиране с времето;
 • Съобразяване със собствения часовник – резултат: свежи, смислени и позитивни дейности;
 • Изграждане на навик за действие и различни начини за извършването му.

За да бъдеш щастлив, трябва да намериш разнообразие в повторението!

Как да запазиш мотивацията си за щастие?

 • Трябва да вземеш решение да осъществиш програма, за да станеш по-щастлив;
 • Трябва да научиш какво трябва да правиш;
 • Трябва да влагаш ежеседмични и дори ежедневни усилия;
 • Трябва да си напълно отдаден на целта за дълъг период от време, най-вероятно до края на живота ти.

Създаване на навик

 • Новите поведенчески стратегии и практики стават навици чрез повторение;
 • Превключване от контролиран процес към автоматичен, несъзнателен процес.
 • Навиците изискват време, за да се формират и да станат устойчиви.
 • Основна цел: превръщане на положителното мислене в навик.

Има два вида навици: навик за провокиране на различни щастливи събития vs. навик да вършиш едно и също нещо всеки път – изборът е твой!

Какво да правим, ако срещнем трудности по пътя?

 • Нова стратегия за щастие;
 • Промяна на досегашната стратегия.

Ами ако съм твърде зает?

Това е само едно от многобройните оправдания да не бъдеш щастлив. Другото му име е мързел.

Много от действията по пътя към щастието не изискват специално време!

Съзнателни действия+малко усилие = формула за щастие. 

Кредото на щстливеца:

Единственият възобновим източник на позитивни емоции си самият

ТИ!

Накрая препоръчвам тази книга на Елизабет Гилбърт, която преди време ме мотивира да тръгна по своя собствен път на щастието:


По материали от интернет и от книгите:

Любомирски, С. Пътят към щастието, ИК “Монт”, София, 2009;

Селигман, М. Благоденствие, ИК “Хермес”, София, 2017;

Чиксентмихай, М. Поток . Психология на оптималното преживяване, ИК”Хермес”, София, 2016;

Фром, Е. Да имаш или да бъдеш, ИК “Кибеа”, София, 1996;

1 мнение за “Пътят на щастието (част втора)”

Вашият коментар

Пътят на щастието (част първа)