Дислексия

Всеки случай на дислексия е различен, преживяването на всеки човек е уникално. Това се дължи на излагане в ранна възраст (дори преди раждането) на токсични тежки метали като живак, които насищат комбинация от езикови области на мозъка, които могат да отговарят за ученето, визуализацията и разпознаването.

Тежките метали никога не се утаяват и не взаимодействат в мозъка по същия начин. Например, едно дете може да има по-малко алуминий и повече живак, или повече алуминий и по-малко живак, и те могат да бъдат в различни области.  Всичко това ще повлияе на това как се оформят проблемите му с четенето и писането.

Често, ако едно дете има твърде много живак в обработващите зони на мозъка, ако излагането на тежки метали продължава или ако дислексията не е диагностицирана до тийнейджърска или млада възраст, то човекът ще има по-труден период, свързан с дислексията и тя ще остане в живота му, ако не се предприемат стъпки за отстраняване на тежките метали. В други случаи, ако излагането на тежки метали е останало само в миналото и не е била твърде сериозно, децата могат да израснат дислексията до известна степен, тъй като се създават нови неврони и мозъкът се адаптира. Има голяма разлика, ако дислексията бъде идентифицирана рано и детето получи специфично обучение, защото това помага на младия мозък да расте около проблемите, причинени от тежките метали.

Сканирането на мозъка на деца с тежка дислексия, съчетана с обсесивно компулсивно разстройство и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, понякога може да разкрие мистериозно засенчване в мозъка. Каква е причината? Токсични тежки метали, съчетани с по-ниски нива на електрическа активност. Ако лекарите знаеха как да тълкуват сивото вещество и засенчването при сканирания, това можеше да бъде вход за виждане на по-големи отлагания от токсични тежки метали.


Информацията в тази статия е от най-новите книги на Антъни Уилям: Brain Saver: Answers to Brain Inflammation, Mental Health, Brain Fog, Neurological Symptoms, ADHD, Anxiety, OCD, Depression, Heavy Metals, Epstein-Barr, Seizures, Lyme, Addiction, Alzheimer’s, Autoimmune & Eating Disorders by Anthony William, Medical Medium и Medical Medium Brain Saver Protocols, Cleanses & Recipes: For Neurological, Autoimmune & Mental Health

По материали от medicalmedium.com

Вашият коментар

Вашият лечебен процес

Женско здраве