Пътят на щастието (част втора)

Благоденствие В книгата си “Благоденствие” психологът Мартин Селигман, също обръща специално внимание на състоянието на „поток“ и неговото влияние върху благоденствието на човек: … Към статията