Холографското съзнание (част първа)

„Най-прекрасното изживяване е мистериозното. Именно то е в основата на истинското изкуство и истинската наука. Който не знае това и вече не е в състояние да се възхищава и да се пита, е все едно мъртъв, а очите му са замъглени.“
Алберт Айнщайн


„Каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе“. Това гласи вторият Херметически принцип – Принципът на съответствието. Древните херметици разглеждат този Принцип като един от най-важните мисловни инструменти, чрез който човек е в състояние да надзърне зад преградите, скриващи от погледа Непознатото. Точно както познаването на принципите на геометрията позволява на човека да измери отдалечените звезди и техните движения, докато се намира в своята обсерватория, така познаването на Принципа на съответствието позволява на Човека да прави разумни заключения от Известното към Неизвестното.

Виж повече

Кредото на един създател

„Винаги бъдете себе си, при никакви обстоятелства не изменяйте на себе си, живейте съобразно със своето кредо. Нарушавайки го или още по-лошо – ако го нямате, Вие се разрушавате като личност, заради което в живота Ви всичко върви накриво. Когато образът е крив, и отражението в огледалото е криво.

Необходимо е да приведете мислите си и постъпките си към един знаменател – да не лъжете себе си. Тогава в дуалното огледало няма да се появят никакви досадни изкривявание. Вие сте Създател на своята реалност и няма от какво да се срамувате и страхувате.

Помнете – не сте сами и Вашият свят се грижи за Вас!

Виж повече

Какво е SEACREDO?

My credo: “In the sea of the unconscious there are no secrets about the sacred knowledge.”

Моето кредо: „В морето на несъзнаваното няма тайни за свещеното познание“.

Идеята за името на сайтa се роди като естествен резултат от информацията в книгите на Вадим Зеланд. Свещеното и тайното са категории, които са пряко свързани в съзнанието на всички нас. Неслучайно на английски език тези думи звучат по идентичен начин – sacred [ˈseɪ.krɪd] – secret [ˈsiːkrət].

“Кредото на един създател” е карта от колодата “Таро и пространство на варианти”, която описва с красиви образи принципите на транссърфинга (метод за управление на реалността). Познанието е като безкрайно море в очите на начинаещия. За да не се изгубим в различните интерпретации, е хубаво да имаме стабилна котва. Именно кредото на създателя ще представлява стабилната почва, островчето, на което уморените от пътуване души ще могат да поемат глътка въздух, да изпият по един пангалактически гаргаробластер и да скочат в Старгейта със свежи сили 🙂